Walk With Me…απολογισμός

Είναι πάνω από ένας μήνας που το Walk With Me περπάτησε την τελευταία του εβδομάδα, στο Πολιτιστικό Κέντρο «Καμίνι» του Γαλατσίου, στην Αθήνα.

Από τον Απρίλιο μέχρι και τον Σεπτέμβριου του 2018, τρεις χώρες – Περού, Χιλή και Ελλάδα – πάνω από 350 δάσκαλοι και εν δυνάμει, πάνω από 11.000 μαθητές. Εντυπωσιακά τα νούμερα και ακόμα περισσότερο οι ομοιότητες στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε όλοι μας, ανεξάρτητα από τη χώρα, την γλώσσα, την κουλτούρα, τη νοοτροπία. Έτι εντυπωσιακότερη η σημασία και αποτελεσματικότητα της κίνησης για τη μάθηση, σε κάθε χώρα, σε κάθε ηλικία και παρά τις φαινομενικές μας διαφορές.

Το Walk With Me χρησιμοποίησε εργαλεία από τη μέθοδο του Brain Gym για να υποστηρίξει κυρίως τις ικανότητες των μαθητών στη συγκέντρωση, την προσοχή, την συγκέντρωση, την κατανόηση και τη συμμετοχή/δράση. Συμπεριλήφθηκαν κάποια εργαλεία για την υποστήριξη των ικανοτήτων οργάνωσης, γραφής και ανάγνωσης αλλά ο βασικός στόχος ήταν η συγκέντρωση.

Το κοινό στόχος ήταν δάσκαλοι δημοσίων δημοτικών σχολείων, παρότι συμμετείχαν και νηπιαγωγοί καθώς και καθηγητές γυμνασίου και λυκείου.

Γενικεύοντας θα έλεγα πως η εφαρμογή ήταν πιο εύκολη για τους νηπιαγωγούς και τους δασκάλους. Αυτό σε ένα βαθμό συνάδει με την θεωρία πως όσο πιο μικρά είναι τα παιδιά τόσο πιο αποτελεσματικές οι παρεμβάσεις ή η αφομοίωση νέων εργαλείων. Οι μαθητές ήταν πρόθυμοι και χαρούμενοι κάθε φορά που οι δάσκαλοι πρότειναν τις κινήσεις και μετά την πρώτη εβδομάδα, όταν ένας δάσκαλος τις ξεχνούσε του τις θύμιζαν οι ίδιοι οι μαθητές!

Τα αποτελέσματα βάση των απαντήσεων που πήρα από τα ερωτηματολόγια που είχαν μοιραστεί στους συμμετέχοντες ( πριν την εκπαίδευση, ένα μήνα, τρεις και έξι μήνες μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης) είναι ενθαρρυντικά και εμπνευστικά. Τα αποτελέσματα μέχρι στιγμής δεν λαμβάνουν υπόψη τη εμπειρία των Ελλήνων εκπαιδευτικών καθώς δεν έχει περάσει ακόμα αρκετός χρόνος για να απαντήσουν.

Ως σημείο εκκίνησης χρησιμοποιήθηκαν οι απαντήσεις σε ένα πρώτο ερωτηματολόγιο που κυκλοφόρησε την πρώτη ημέρα της εκπαίδευσης. Αυτό περιείχε 6 ερωτήσεις σχετικές με:

  • Απαιτούμενος χρόνος για την διαχείριση της τάξης
  • Πόσο ανοιχτοί είναι οι μαθητές στη νέα γνώση
  • Δυσκολίες γραφής
  • Δυσκολίες ανάγνωσης (ευκολία γραφής, ροή και έκφραση)
  • Αίσθηση πως η εργασία μου έχει νόημα
  • Και κάνει διαφορά στη ζωή των παιδιών (οι ερωτήσεις αυτές αφορούσαν στους δασκάλους).

Το ερωτηματολόγιο του πρώτου μήνα, είχε τις πρώτες 3 ερωτήσεις σχετικά με τον απαιτούμενο χρόνο διαχείρισης της τάξης, τις δυσκολίες γραφής και ανάγνωσης καθώς και δύο πρόσθετες ερωτήσεις που αφορούσαν την χρήση των κινήσεων από τους ίδιους τους δασκάλους εκτός της σχολικής αίθουσας και τη μεγαλύτερη διαφορά που ο κάθε δάσκαλο παρατήρησε σχετικά με τον εαυτό του ή/και τους μαθητές του.

Το ερωτηματολόγιο του τρίτου μήνα έθεσε εκ νέου την ερώτηση για το πόσο ανοιχτοί είναι οι μαθητές σε νέα μάθηση, τις εμφανείς αλλαγές στην στάση σώματος των μαθητών καθώς κάθονταν στα θρανία τους, αλλαγές σχετικά με την γραφή και την ανάγνωση, την ικανότητα εστίασης, την διαύγεια έκφρασης στην έκθεση, τη συνειδητοποίηση εκ μέρους των μαθητών σχετικά με τις θετικές αλλαγές που έφεραν οι κινήσεις του Brain Gym και εάν τους βοηθούν.

Το ερωτηματολόγιο του έκτου μήνα εστίασε σε αλλαγές σχετικά με την αυτοπεποίθηση και αισιοδοξία των μαθητών σχετικά με την επίτευξη των στόχων τους, την ικανότητα των μαθητών να αναλάβουν τη δική τους ευθύνη για τη μάθησή τους, την ικανότητά τους να διαχειριστούν τα συναισθήματά τους καθώς και την ποιότητα της μεταξύ τους συνεργασίας. Επίσης, επανήλθε η ερώτηση σχετικά με το πόσο πλήρης νοιώθουν οι δάσκαλοι στην εργασία τους.

Στα γραφήματα που ακολουθούν μπορείτε να δείτε κάποια από τα στοιχεία αυτά:

Συγκέντρωση 85%
Κατανόηση 80%
Συμμετοχή/Δράση 58%
Διαύγεια έκφρασης 62%
Ανάγνωση 35%
Γραφή 35%
Αυτοπεποίθηση 42%
Ανοιχτή στάση απέναντι στη νέα μάθηση 47%
Απαιτούμενος χρόνος για τη διαχείριση της τάξης 78%
Αίσθηση πληρότητας στην εργασία (εκπαιδευτικοί) 69%
Λιγότερο άγχος* (εκπαιδευτικοί) 87%

(*προέκυψε από την ανοιχτή ερώτηση σχετικά με την μεγαλύτερη αλλαγή που παρατήρησαν οι εκπαιδευτικοί)

Ήταν ένα εμπνευστικό, όμορφο, απαιτητικό, δύσκολο ταξίδι, ένα ταξίδι μεταμόρφωσης. Το μόνο που μπορώ να ευχηθώ είναι η γνώση και τα εργαλεία αυτά να συνεχίζουν να ριζώνουν και να δίνουν καρπούς και να υποστηρίζουν ολοένα και περισσότερους μαθητές να προσεγγίζουν τη μάθηση με περιέργεια (φιλομάθεια), ένα σώμα σε κίνηση και ανοιχτή καρδιά.

Τρέφω πολύ σεβασμό για την απίστευτη δύναμη που έχουν οι δάσκαλοι να αλλάξουν το μέλλον της κοινωνίας μας διδάσκοντας στους μαθητές του πώς να αναλαμβάνουν την ευθύνη τη δική τους για τη εξέλιξη και τη μάθησή τους. Γιατί η δύναμη που έχει ένας δάσκαλος που κάνει πράξη αυτά που διδάσκει, είναι αληθινά μεγάλη.

Σας ευχαριστώ που μοιραστήκατε αυτό το ταξίδι και περπατήσατε μαζί μου.